ზარქუა ნინო

 

 მეცნიერ თანამშრომელი

 

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე): არ მოიპოვება

 

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

6

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

---

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1.        ნ.ზარქუა, გ.ბალარჯიშვილი, თ.უჩანეიშვილი, ა.დოლიძე. მეთილციკლოპენტანონის მიღება და გამოყენება რეპელენტად. საქ. მეცნ. აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 1996, ტ. 22, #1_4, გვ. 173-175.

2.        ნ.ზარქუა, თ.უჩანეიშვილი, ა.დოლიძე. რეპელენტების სინთეზი კოქსოქიმიური ნარჩენების საფუძველზე. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერია, 2001, ტ. 27, # 3-4, გვ. 265-270.

3.        ნ.ზარქუა, თ.უჩანეიშვილი, რ.ჭედია, ა.დოლიძე. დიმეთილფტალატის ამინოლიზის შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერია, 2001, ტ. 27, # 3-4, გვ. 381-383.

4.        ნ.ზარქუა, თ.უჩანეიშვილი, ა.დოლიძე. რეპელენტების სინთეზი კოქსოქიმიური ნარჩენების საფუძველზე. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2001, ტ. 27, 3-4, გვ. 265-270.

5.        ნ.ზარქუა, თ.უჩანეიშვილი, რ.ჭედია, ა.დოლიძე. დიმეთილფტალატის ამინოლიზის შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2001, ტ. 27, # 3-4, გვ. 381-383.

6.        Н.К.Заркуа, Р.В.Чедия, Т.Г.Учанейшвили, И.И.Пруидзе, А.В.Долидзе. Разработка инсектицидно-репеллентных композиций, содержащих природные компоненты. Georgian Eng. News, 2002, No 2, p. 170-171.

 

 

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003): არ მოიპოვება.

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003): არ მოიპოვება

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები: არ მოიპოვება

 

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები: არ მოიპოვება

 

 მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები (1994-2003): არ მოიპოვება