სამსონია თამარი

 

უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი

 

  

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

2

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

მონოგრაფიები

-

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

1

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

-

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

-

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1999

1.        А.В.Долидзе, Г.Р.Кварцхава, Р.В.Чедия, Т.Г.Самсония, Л.А.Долидзе. Некоторые вопросы утилизации жидкого ракетного топлива. Georgian Eng. News, 1999, No 3, p. 88-89.

 

2003

2.        .ციცაგი, .წეროძე, .სამსონია, .ჭედია, .დოლიძე. 8-დოდეცინ-1-ოლის და 8,10-დოდეკადიინ-1-ოლის სინთეზის შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2002, . 28, # 1-2, გვ. 77-80.

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები:

 

1.       ნ.ქავთარაძე, ნ.ნონიკაშვილი, თ.სამსონია, რ.ჭედია, ა.დოლიძე. იუგლონის სინთეზის შესახებ საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2004, ტ. 30, # 1-2, გვ. 73-78.